קליקארד
כרטיס קליקארד הינו כרטיס בלעדי וייחודי לעובדי והורי התלמידים במעצמת החינוך בית יעקב - פתחיה - שתילי אריה.
 
מענה לסקר