בטיצ'ר כארד שמנו לעצמנו חזון
לתת פתרון
מושלם למוסד!
קל לצוות!
יעיל לגן!
טיצ'ר כארד - הכל מתקתק יותר!